Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Kontakt

Adresa sídla spoločnosti:

ACTAFIMA, s.r.o.
Kimovská 9360/36
960 01  Zvolen

Adresa kancelárie: Lieskovská cesta 263, 960 01  Zvolen

IČO: 36 826 006
IČ DPH: SK2022 442 862
Obchodný register Okresného súdu v B.Bystrici, odd. Sro, vložka č. 13547/S

konateľ : Ing. Anna Ďurkovicová
Telefón/Fax: +421 (0)45 533 2402
Mobil: +421 (0)905 488 001
Mail: info@actafima.com