Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Rob čo môžeš, s tým, čo máš, tam, kde si
(Theodore Roosevelt)

Profil spoločnosti

Služby poskytujeme externou formou spracovania agendy. Základnými sú podvojné účtovníctvo, spracovanie miezd,  daní, výkazníctvo, štatistika a podporné administratívne práce.  Poskytujeme tiež kontrolnú, poradenskú a konzultačnú činnosť. Pre investičné projekty riešime úlohy určené pre finančný, projektový a investičný manažment. Základným princípom poskytovania služieb je individuálny prístup ku klientovi. Komunikujeme objektívne a korektne, kladieme dôraz na profesionalitu, flexibilitu, osobné nasadenie a hľadanie konkrétnych riešení pre konkrétne zadania.

Rozsah poskytovaných služieb závisí od požiadavky klienta.  Od vybraných oblastí, ktoré spracovávame v dohodnutom rozsahu, až po komplexné spracovanie účtovníctva, miezd, výkazníctva, financií a daňových záležitostí „na kľúč“. Osobitnou oblasťou sú manažérske služby a služby finančného manažmentu. Ďalšou oblasťou sú práce v súvislosti s investičnými projektmi – vypracovanie podnikateľského zámeru, spracovanie finančnej analýzy, koordinácia a monitorovanie realizácie projektu. Vyhľadávanou službou je spracovanie organizačných záležitostí – založenie spoločnosti, akvizície spoločností,  likvidácia spoločnosti, manažovanie konkurzných konaní a pod.

Pri našej práci pozorne načúvame potrebám a očakávaniam zákazníkov a poskytujeme kvalitné riešenia. Sledujeme a využívame najnovšie poznatky a trendy aj v oblasti IT. Kladieme dôraz na osobnú zodpovednosť za dobre, včas a efektívne odvedenú prácu.