Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Informácie

Spolupracujeme  so spoločnosťou  GMV Invest s.r.o, Zvolen, ktorá  vlastní budovu. Vlastníci spoločnosti sa  rozhodli budovu ponúknuť na odpredaj.  

BUDOVA NA PREDAJ

Vizualizácia finálneho stavu:

POPIS OBJEKTU

Stručný popis

 • svetlé priestory, čisté línie, veľkoplošné aj uzavreté miestnosti,
 • dva výťahy (štandardný aj bezbariérový výťah nadmerných rozmerov),
 • hlavné aj požiarne schodisko,
 • možnosť uzavretia každého podlažia na jeden vstup, resp. rozdelenia podlažia na menšie výmery
 • opakujúce sa dispozície (okrem prízemia) na všetkých podlažiach,
 • dispozícia typického podlažia – veľkoplošný otvorený priestor plus dve, resp. tri uzatvorené miestnosti, samostatná kuchynka a sociálne zázemie,
 • dispozícia prízemia – stravovacie zariadenie – jedáleň, kuchyňa so zázemím, vstupná hala, otvorený veľkoplošný priestor predajne so zázemím plus sociálne zariadenia,
 • parkovacie kapacity na ploche 2400 m2

           

Dostupnosť

CESTNÁ DOPRAVA:

 • v tesnej blízkosti mimoúrovňovej križovatky, spájajúcej dopravný uzol  Šahy – Košice – Bratislava – Banská Bystrica, s dostupnosťou priamo od hlavnej komunikácie

ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA:

 • hlavná osobná a nákladná železničná stanica sa nachádzajú vo vzdialenosti 1,5 a 3,5  km; v blízkosti železničné depo 

LETECKÁ DOPRAVA:

 • vzdialenosti objektu od letísk :

Sliač – 9,5 km; Bratislava – 195 km; Budapešť – 216 km; Viedeň - 270 km  

 

Lokalita

Dominantou je  kongresové a wellness centrum – štvorhviezdičkový Hotel TENIS, vyhľadávané miesto kongresov,  školiacich  a prezentačných aktivít; 

 • športový areál (futbalový štadión, tenisové kurty, atletické športoviská, squash, bowling, wellness, bazén a iné).
 • Technická univerzita s tromi fakultami s viac ako päť tisíc študentmi zo Slovenska aj zahraničia
 • dostupnosť z centra mesta chôdzou,  v blízkosti dve väčšie sídliská a zastávky pre mestskú, regionálnu a diaľkovú autobusovú aj železničnú dopravu

 

Zaujímavosti širšieho okolia:

 • Zvolenský zámok – 1,5 km
 • Pustý hrad – 4 km
 • Golf Sliač – 9 km
 • Hotel Kaskády Sielnica 10 km

 

Potenciál pracovnej sily:

 • banskobystrický kraj má 655 tisíc obyvateľov a  13 okresov
 • dopravnou infraštruktúrou jednoducho dostupné regióny Banská Bystrica, Krupina, Veľký Krtíš,  Detva, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica
 • vzdialenejšie, ale pre pracovnú silu stále dostupné okresy Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Žarnovica a Brezno

 

Podporné atribúty

 • vlastné parkovacie kapacity
 • stravovacie zariadenie v rámci objektu
 • kongresové centrum so stravovaním a ubytovaním v tesnej blízkosti
 • v blízkosti zariadenia  športového a relaxačného zamerania
 • priestor na umiestnenie špeciálnych technických zariadení  typu záložný agregát, špeciálna výpočtová technika, telekomunikačné zariadenia a pod.
 • potenciál budúceho rozšírenia podlahových plôch nadstavbou jedného, resp. dvoch podlaží
 • príjemný výhľad z budovy na okolitú zeleň
 • splnenie podmienok zdravých budov  (svetlosť priestorov a prirodzené vetranie)
 • v lokalite vysoká kvalita telekomunikačných služieb

 

Potenciál objektu:

 • získanie certifikátu zdravej budovy
 • možnosť služobného bytu na 7NP
 • možnosť prevádzkovania stravovacieho zariadenia pre celú lokalitu 
 • bočná stena ako vhodný informatívny nosič
 • dobrá viditeľnosť a jednoduchá dopravná dostupnosť
 • okamžitá pripravenosť k realizácii

 


Skutočnosť september 2011

podlažie západná strana (všetky podlažia sú identické)
podlažie východná strana (všetky podlažia sú identické)

 

Základné výmery

Pozemok:   3.453 m2
V tom:  
 •  zastavané plochy – budova
 • Ostatné zastavané plochy (parkoviská a sadové úpravy) 
1.000 m2
2.453 m2
Stavba:  
Budova obsahuje hlavný sedempodlažný objekt a jednopodlažnú prístavbu.  
 • Podlahová plocha celkom - brutto                                                                                      
 • Výmery podlaží : 1000m2 (1NP); 644 m2 (2NP); 511 m2 (3-7NP)
4.199 m2
Hlavná budova s prístavbou sú prepojené chodbou a  súčasne majú aj samostatné vstupy. Dispozície obidvoch súčastí sú riešené ako  veľkoplošné, otvorené priestory určené na administratívno-prevádzkové účely,  so zázemím,  stravovacie zariadenie na prízemí a služobné byty  na najvyššom podlaží.  

Aktuálny stav:

Objekt  sa aktuálne nachádza v štádiu rozpracovanej rozsiahlej rekonštrukcie. V súčasnej  fáze je  možné cielene prispôsobiť  výber materiálov pre finálne  úpravy povrchov, vyhovujúce požiadavkám budúceho užívateľa z hľadiska požadovaného štandardu. Z časového hľadiska realizácia dokončovacích prác vyžaduje cca päť mesiacov.

 

KONTAKTNÁ OSOBA:

Ing. Anna Ďurkovicová
konateľka spoločnosti GMV Invest
kontakt:  0905 488 001