Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Verím, že poskytovať užitočné služby je povinnosťou človeka ...
(John D. Rockefeller, JR.)

Základné oblasti poskytovania služieb

ÚČTOVNÍCTVO

 • Vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie miezd
 • Zostavenie účtovnej závierky
 • Kontrolná činnosť o oblasti účtovníctva u klienta
 • Konzultačná  a poradenská činnosť v oblasti účtovníctva

DANE

 • Vypracovanie daňových priznaní pre priame a nepriame dane, miestne dane a poplatky, pre právnické i fyzické osoby
 • Zostavenie daňovej uzávierky
 • Spracovanie daňovej analýzy pripravovaných hospodárskych operácií
 • Kontrola správnosti spracovania daňovej problematiky u klienta
 • Konzultačná  a poradenská činnosť v oblasti daní

FINANCIE

 • Spracovanie finančnej analýzy a vypracovanie finančných projektov
 • Zabezpečenie finančných operácií pre klienta
 • Konzultačná činnosť

MANAŽMENT

 • Projektový manažment
 • Finančný manažment
 • Investičný manažment
 • Koordinačné a monitorovacie činnosti