Poznáme seba,

ROZUMIEME VAŠIM POTREBÁM

Múdry človek je ako voda. Voda prospieva všetkému a s ničím nesúperí.
(Lao-c´)

O spoločnosti

Spoločnosť ACTAFIMA bola založená v roku 2007. Zameriava sa na poskytovanie služieb v oblastiach ekonomiky, účtovníctva, daní, administratívy, poradenskú a konzultačnú činnosť, finančný, projektový  a investičný manažment. Služby poskytuje formou externého spracovania agendy. Rozsah prác je individuálne dohodnutý. Zamestnanci spoločnosti majú požadovanú kvalifikáciu, odbornosť a dlhoročné skúsenosti. Za účelom udržania kvalifikácie má spoločnosť vypracovaný systém trvalého vzdelávania, s cieľom zabezpečiť poskytovanie  služieb v súlade s najnovšími poznatkami a znalosťami. Kladieme dôraz na flexibilitu, osobné nasadenie a hľadanie konkrétnych riešení podľa potrieb obchodného partnera. Zachovanie dôvernosti informácií a profesionálne správanie patria k základným atribútom našej práce.